Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Flyvholm Redningsstation

Flyvholm Redningsstation blev oprettet i 1847 som én af de første i Danmark. Der var god brug for den på "Jernkysten", som man kaldte den jyske vestkyst i lodsbøgerne. Den beskedne bygning med de korslagte Dannebrogsflag på den grønmalede port ligger lige inden for havdiget mellem Langerhuse og Vrist. Redningsstationen fungerer ikke længere, men inde i bygningen kan man se den store ro-redningsbåd med de lange årer og andet materiel. Båden var sidst i brug ved en øvelse i 1968. Mandskabet fra Flyvholm Redningsstation var med til at redde over 700 mennesker fra druknedøden, ofte med en indsats der bragte deres eget liv i fare. I dag er de små redningsstationer gjort overflødige af forbedrede navigationsmetoder og større maskinkraft; til gengæld er der stadig god brug for de store søgående redningsbåde i Thyborøn og Thorsminde og for redningsskibet Vestkysten i Thyborøn.

Flyvholm Redningsstation, Flyvholmvej 31, 7673 Harboøre

Der er gratis adgang til Flyvholm Redningsstation alle dage kl. 8-19. Man lukker sig selv ind ved at taste en kode på dørlåsen. Ring på tlf. 96 90 98 38 og få oplyst koden til døren.

Ved spørgsmål eller problemer kontakt:
Lemvig Museum, Tlf: 97820025