Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Aktuelt - Foredrag

11. oktober: "Fremtidens landsbyer - fremtidens fællesskaber"
Foredrag v. højskoleforstander og fremtidsforsker Tyge Mortensen.

Foredraget vil tage udgangspunkt i de to antologier som Selskab for Fremtidsforskning lavede i efteråret 2016 og foråret 2017. Her har 32 fremtrædende forskere, politikkere, konsulenter og landsbyildsjæle tegnet hver sit ønskværdige fremtidsbillede for Danmarks landsbyer.

Kl. 19.30 på Lemvig Museum (entre 50 kr.)

25. otober:  "Landsbyudvikling"
Foredrag v. formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Husted Damsgaard.

Udfordringer og muligheder for de mindre byer i landdistrikterne – hvad kan man gøre? 
Mange rammevilkår for landsbyer bestemmes på Christiansborg, men der er stor forskel på hvordan landsbyerne klarer sig. De lokale rammer bestemmes af kommunalbestyrelse og forvaltning i de enkelte kommuner. Dette kan både påvirkes gennem stemmesedlen, men også ved at landsbyerne aktivt arbejder for at sætte fokus på de muligheder og begrænsninger, som de kommunale rammevilkår giver. Desuden er der meget, som landsbyernes beboere selv kan gøre inden for ”rammerne”. Med udgangspunkt i sit mangeårige virke for landdistrikternes udvikling fortæller formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Husted Damsgaard om landsbyudvikling før og nu, set i et statsligt, regionalt, kommunalt og lokalt perspektiv.

Kl. 19.30 på Lemvig Museum (entre 50 kr.)

2. november: "Hvordan kan fortidens klima være nøglen til at forstå og løse den klima-udfordring menneskeheden står overfor?"              
Foredrag v. lektor Mads Faurschou Knudsen, Aarhus Universitet.

I foredraget lægger Mads Faurskov Knudsen ud med det lange perspektiv, der dækker de sidste 500 mio. år – dette giver et interessant blik på de processer der styrer klimaet over de meget lange tidsskalaer. Man kan fx. se at CO2 har nogenlunde samme grad a påvirkning over disse meget lange tidsskalaer, som dem vi har observeret i den nære fortid og vil observere i fremtiden. Herefter zoomer han ind mod istidernes kommen og gåen og de underliggende processer – herfra videre ind i Holocæn (den nuværende mellemistid) og de sidste 100 år. Til sidst fortæller ham om, hvad vi kan forvente i fremtiden.

Kl. 19.30 på Lemvig Museum (entre 50 kr.)

9. november: ”Sandflugt gennem de sidste 4200 år: Et signal om klimaændringer?”
Foredrag v. professor Lars B. Clemmensen, Københavns Universitet.
                            
Det første klitlandskab blev dannet for omring 4300-4200 år siden. Inden da var store områder dækket af sedimenter fra Stenalderhavet, andre steder fandtes et bakket istidslandskab, men disse landskaber er nu dækket af klitsand. Bl.a. med udgangspunkt i sin forskning i  sandflugt og klitlandskaber i Thy Nationalpark, fortæller professor Lars B. Clemmensen om klimatiske ændringer gennem godt 4000 år.
Perioder med omfattende sandflugt fandt sted for omkring 4200, 2800, 2000, 1000 og 500 år siden. Sandflugtsperioderne var som hovedregel knyttet til kolde klimaperioder. Den sidste sandflugtsepisode, der fandt sted under den såkaldte Lille Istid, var den mest omfattende og forvoldte store skader på områdets jorder og bebyggelser. Sandflugt og klitvandring ind i land blev først standset efter 1792 hvor en systematisk tilplantning af klitterne med hjelme blev påbegyndt. Det tidsmæssige sammenfald mellem sandflugt og kolde og sandsynligvis stormfulde perioder synes at vise, at sandflugten primært var betinget af klimatiske forhold. Dette gælder særligt den første sandflugts periode for 4300-4200 år siden, hvor der skete en markant klimaforværring i store dele af Nordatlanten. Imidlertid står det klart, at den antropocene påvirkning, særligt skovfældning, fremmede sandflugten og det kan være svært at skelne mellem klimapåvirkning og antropocen indflydelse, særligt i de seneste sandflugtsperioder.

Kl. 19.30 på Lemvig Museum (entre 50 kr.)

16. november: ”Klimapåvirkninger og klimatilpasning - Lokale løsninger på globale udfordringer”
Foredrag v. senior kysttekniker Carlo Sørensen.

Klimaændringer og stigende vandstande udgør en kæmpe trussel for kystsamfund over hele verden. Udfordringerne mærkes allerede, og i fremtiden bliver de kun større, når stormfloder bliver kraftigere og hyppigere, når nedbørsmønstre ændrer sig, og når grundvandet følger med havstigningen i lavtliggende kystområder. I Danmark, og ikke mindst i Limfjordsområdet med mange kystbyer og sommerhusområder, skal vi som samfund finde ud af, hvordan vi håndterer fremtidens udfordringer og de usikkerheder om fremtidens klima, der trods alt er. Hvordan kan vi som samfund bedst forberede os på fremtiden og indrette os efter de klimaændringer, vi vil møde?

Kl. 19.30 på Lemvig Museum (entre 50 kr.)

Se hele Folkeuniversitetes program

Se mere på Facebook eller Folkeuniversitets Komitestyrelses hjemmeside