Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Aktuelt - Udstillinger

Særudstilling "I sommerhus på Gjellerodde"

Vi omgiver os dagligt med ting: Ting vi bruger, ting vi synes om, ting der påvirker vores adfærd, og ting som bare er der. Det er ikke noget, vi plejer at tænke så meget over. Men i museets studie af sommerhuslivet på Gjellerodde, har vi haft de materielle briller på.  Hvad er det egentlig for ting, der er i sommerhuset, hvordan er det indrettet, og hvad tænker sommerhusejerne om det? Det materielle hænger tæt sammen med de tanker og drømme, de har om det gode sommerhusliv.
Særudstilling handler om, hvordan forskellige sommerhusejere på Gjellerodde indretter det gode sommerhusliv.

Læs her om museet udgivelser omhandlende sommerhuse på Gjellerodde.

Særudstilling "Oversvømmelse"

Lemvig har ofte været udsat for oversvømmelser på havnen og i de kvarterer i byen, der grænser op til havnen. I 2012 sikrede Lemvig Kommune byen mod fremtidige oversvømmelser med en mur, som kan klare vandstande på omkring 2 meter over den normale.
Udstillingen handler om oversvømmelser i Lemvig gennem tiden, især fortalt gennem fotos.

Læs her om museets udgivelse: "Oversvømmelse i Lemvig"