Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

KrBjerre på Lemvig museum

Kr. Bjerre

Maleren Kristen Bjerre levede fra 1869 til 1943. Han var født på Kviesgård i Fabjerg og næsten jævnaldrende med sin fætter, maleren Niels Bjerre. Han gik på Kunstakademiet i København 1887-1889 og siden på Krøyers Skole. I 1891 giftede han sig med Petrine, datter af smeden i Vandborg, og for at skaffe sig et udkomme, købte han samme år gården Vester Ferring i Ferring By, hvor der var strandfogedgård og gæstgiveri. Nu skulle han altså være kromand. Petrines mor var bekymret for sin datters fremtid. Det gik imidlertid tid godt, og i 1901 byggede han Bovbjerg Badehotel, som han selv tegnede.

Kr. Bjerre var en dygtig portrætmaler og gennem årene malede han en lang række portrætter af folk, som gæstede badehotellet, og som kom til at pryde hotellets vægge lige ind til lukningen. I museets samling findes enkelte af disse portrætter – af maleren Niels Bjerre, tegneren Eigil Petersen og forfatteren Johan Skjoldborg. En række fine pennetegninger rummer blandt andet et portræt af digteren Viggo Stuckenberg, og i Thøger Larsen-udstillingen kan man finde et følsomt ungdomsportræt af denne digter, som var med i kunstnerkredsen omkring Bovbjerg Badehotel.
Der hænger også en lille serie fine selvportrætter – fra 1898, 1906 og 1935.
Et lidt usædvanligt kunstværk er en bemalet kakkelovnsskærm med Ferring Mølle og et par af møllersvendene som motiv.

Viden om Kr. Bjerre