Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

links

En samling af gode links


Museet for Religiøs Kunst, Lemvig

Struer Museum

Holstebro Museum

Limfjordsmuseernes Samvirke

MUSE®UM

Limfjordsmuseet, Løgstør

Morslands Historiske Museum

Museet for Thy og Vester Han Herred, Thisted

Bovbjerg Fyr

Kystcentret, Thyborøn

Strandingsmuseet St. George, Thorsminde

Fregatten Jylland, Ebeltoft

Lemvig Bibliotek
- oplysninger om lokalarkiver i Lemvig Kommune

Lemvighistorie.dk
- fortæller lokalhistorie fra kommunens 14 arkiver.

Lokalarkivet for Tyborøn - Harboøre

Kulturarvsstyrelsen

Museernes Samling
- her kan søges i de danske museers samlinger (Regin), Kulturarvsstyrelsen

Sammenslutningen af museumsforeninger i Danmark